การฝึกฝนกีฬาขว้างจักร

 

การขว้างจักรซึ่งเป็นกรีฑาประเภทลานชนิดหนึ่ง มีเทคนิคที่สำคัญที่ผู้เล่นกรีฑาประเภทนี้ต้องทำการฝึกฝนจนมีความเชี่ยวชาญ ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 5 ช่วงการเคลื่อนไหวเพื่อทำการขว้างจักร คือ การจับจักรเพื่อเตรียมขว้าง การเพื่อยืนเตรียมตัวก่อนการขว้างจักร การเหวี่ยงจักรเพื่อสร้างแรงส่ง การปล่อยจักรออกจากมือ และการทรงตัวเมื่อขว้างจักร

ซึ่งการฝึกฝนนั้นก็สามารถทำได้ง่ายๆหลายวิธีด้วยกัน โดยทั่วไปก็มักจะฝึกการขว้างสิ่งของก่อน สามารถทำได้โดยให้ผู้ที่ต้องการจะฝึกฝนยืนเป็นแถว 2 แถวคนที่หัวแถวแต่ละแถวยืนหันหน้าเข้าหากัน และยืนห่างกันสัก 2-3 เมตร หลังจากนั้นให้ใช้ยางนอกของยางรถจักรยานเหวี่ยงไปให้คนที่ยืนในฝั่งตรงข้ามแล้วไปยืนต่อท้ายแถวฝั่งตรงข้าม หรือจะใช้การฝึกโดยใช้เสาปักเป็นหลักที่พื้น และให้ผู้ที่ต้องการจะทำการฝึกซ้อมการขว้างจักรแต่ละคนยืนห่างจากเสาเป็นระยะพอสมควร หลังจากนั้นให้ผู้ที่ต้องการจะฝึกแต่ละคนเหวี่ยงยางนอกของยางรถจักรยานออกไปให้คล้องลงที่เสาที่ปักไว้นั้นให้ได้ เมื่อผู้ที่ต้องการจะทำการฝึกฝนได้ทำการฝึกฝนในลักษณะนี้จนมีความชำนาญหรือคล่องแคล่วแล้วจึงจะเริ่มฝึกฝนในสนามกีฬาจริงต่อไปนั่นเอง