8 กีฬาพื้นบ้านไทย โดย ทางเข้า SBOBET

กีฬาไทยเล่นกันตั้งแต่สมัยรุ่นพ่อแม่ปู่ย่าตายาย ทางเข้า SBOBET บางชนิดยังคงอยู่บางชนิดก็ยังมีให้เห็นมีอะไรบ้างไปดูกัน

1. ตะกร้อ – เป็นกีฬาพื้นบ้านของเมืองไทยมาตั้งแต่โบราณ จนปัจจุบันตะกร้อ ได้จัดเข้าไปอยู่ในกีฬาสากล มีให้เห็นได้ในกีฬาระดับชาติแล้ว เช่นซีเกมส์ เป็นต้นซึ่งไทยก็ยังคงความเป็นเลิศในกีฬาประเภทนี้อยู่

2. ตะกร้อลอดห่วง – มีหลักฐานว่าเกิดที่กรุงเทพมหานคร ในช่วงปี 2470 – 2472 โดยหลวงมงคลแมน (สังข์ บูรณะศิริ) การเล่นตะกร้อลอดห่วงนั้นจะต่างจากตะกร้อปกติตรง จะเป็นวงและใช้สรีระ ร่างกาย ทางเข้า SBOBET หลายส่วน เช่นเท้า ศอก ไหล่ ศีรษะ ส่งลูกขึ้นไปให้ลงห่วงซึ่งแขวนไว้สูงอยู่กลางวง เมื่อลงก็จะได้คะแนน

3. ตี่จับ – เป็นกีฬาที่ปรากฏข้อมูลว่าเล่นกันแพร่หลายในหลายจังหวัด โดยแบ่งข้างละประมาณ 4-5 คน มักเล่นกันในงานเทศกาล SBOBET เช่นสงกรานต์ หรือเวลาพักกลางวัน หลังเลิกเรียนตอนเย็น

4. วิ่งควาย – เป็นกีฬาที่แสดงถึงความผูกพันของคนไทยที่มีต่อควาย ในการทำไร่ไถนา หากินมาช้านาน ปัจจุบันเป็นที่โด่งดังที่สุดจะเป็นวิ่งควาย ของชลบุรีที่จัดกันในช่วงก่อนออกพรรษา

5. วิ่งวัว – พบประวัติว่าเล่นกันมาตั้งแต่สมัยอยุธยา ทางเข้า SBO ซึ่งชื่อนั้นไม่ได้เกี่ยวกับวัวเลย แต่เป็นคนที่มาวิ่งแข่งกันเพื่อเอาธง โดยมีระยะวิ่ง 100 เมตร นิยมในงานวัด

6. ว่าวไทย – ว่าวไทยมีประวัติว่าเล่นกันมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย ซึ่งว่าวที่ทำมาจะนำมาแข่งกัน ทางเข้า SBOBET โดยว่าวที่โดดเด่นคือ จุฬาและปักเป้า

7. หมากกระดาน – ที่นิยมในไทย ก็มี 3 ประเภทคือ หมากรุก หมากฮอส หมากสกา

8. แย้ลงรู – จะมีผู้เล่นประมาณ 3– 4 คน ผู้เชือกไว้กับเอว และหันหลังให้กัน ทางเข้า SBOBET โดยเอาเชือกอีกด้านผูกไว้ตรงกลางและออกแรงไปข้างหน้าใครถึงจุดหมายก่อนชนะ