กีฬามีประโยชน์

|
กีฬามีประโยชน์กับทุกเพศทุกวัย

  กีฬามีประโยชน์กับทุกเพศทุกวัย เพียงแต่พัฒนาการความสามารถในแต่ละวัยนั้นควรเลือกให้เหมาะสม เช่นเด็กในวัย 7-10 ขวบจะมีพื้นฐานทางด้านการเคลื่อนไหวที่สมบูรณ์