ตะกร้อ

กติกาสนามแข่งขันของกีฬาตะกร้อ

กีฬาตะกร้อในสมัยนั้นโดยคงยังไม่มีสนามที่เป็นหลักเป็นแหล่งใช้ในการแข่งขัน แต่ก็ด้วยระยะเวลาที่เปลี่ยนมีการพัฒนาในหลายๆด้านเกี่ยวกับกีฬาชนิดนี้ ทำให้มีกติกาของสนามที่ใช่แข่งขันเพิ่มเข้ามา แน่นอนว่ามันช่วยให้การแข่งขันมีกฎเกณฑ์มากขึ้น โดยกติกาที่เกี่ยวกับสนามแข่งขันมีหลายข้อที่ตั้งขึ้น โดยแต่ละข้อต้องเป็นไปตามหลักความเป็นจริงของสนามที่ใช้แข่งทุกข้อ ซึ่งกติกาสนามแข่งขันมีดังนี้